logo arges erp

Da bi neku uslugu dodali u neku Grupu usluga potrebno je prvo kreirati grupu usluga. Grupe usluga prvenstveno služe kao organizacija portfelja usluga većim sustavima koji imaju veći broj usluga, a sa svrhom lakše pretrage i odabira. Deaktivacijom Grupe usluga deaktiviraju se i sve usluge unutar te Grupe usluga. 

Korisna funkcionalnost ako mijenjate djelatnost ili slično. Što se tiče uređivanja Grupe usluga moguće je također promijeniti naziv, izuzev aktivnosti spomenute više. Pregledom grupe usluga moguće je pregledati i Prodajne akcije, Rabate ili Rabate po Partneru koji su zadani za konkretnu Grupu usluga ukoliko koristite paket koji sadrži modul Partneri.