logo arges erp

Radne grupe su također kao i radna mjesta vrlo kratak modul kojim definiramo grupu zaposlenika te možemo istu naravno urediti i pregledati djelatnike koji propadaju istoj. Radne grupe će se koristiti kroz nadolazeće module koji će služiti za organizaciju timova djelatnika prema lokacijama obavljanja radnih zadataka.