logo arges erp

Modul Usluge je zapravo katalog usluga. Da bi uslugu bilo moguće dodati na račun ili ponudu ona mora postojati unutar kataloga. Zašto? 

Na ovaj način se dobiva brzina te smanjuje mogućnost grešaka. Usluge se na račun ili ponudu dodaju jednim klikom. Uslugu je moguće urediti i prilikom dodavanja na ponudu/račun. 

Definiranje nove usluge je jednostavno i sustav brine da usluga kao takva sadrži sve potrebne podatke. To su; šifra – koja je bitna stvar i ona je jedinstvena na razini računa tvrtke/obrta, naziv usluge, mjerna jedinica, porezni razred, te maloprodajna ili veleprodajna cijena. Nije bitno koju od vrsta cijene unesete jer se druga definira na osnovu prve i poreznog razreda usluge. Kod uređivanja usluga, koje je također moguće, je bitno spomenuti da se mijenjati mogu samo cijena te naziv i Grupa usluga kojoj ista pripada. Po zadanim postavkama sustava sve nerazvrstane usluge spadaju u Grupu usluga naziva Ostalo. 

Ukoliko imate potrebu za promjenom šifre, mjerne jedinice ili sličnog to znači da vam zapravo treba nova usluga, a ne uređivanje postojeće usluge. Također je kod uređivanja usluge ponuđena mogućnost deaktivacije usluge ukoliko se ona neće više koristiti kao stavka na računima ili ponudama. Deaktivirana usluga ostaje u sustavu sa svrhom statistike te kao možebitna stavka na do sada izdanim računima i/ili ponudama.