logo arges erp

Prvenstveno trebamo razlikovati prodajne akcije i rabate. Prodajne akcije se odnose na maloprodajne kupce i imaju vrijeme trajanja. Na primjer sezonske akcije. Akcija se definirana razini artikla ili usluge i automatski se uračunava kod izdavanja svih računa maloprodajnim kupcima. Akcija na razini artikla je uvijek "jača" po hijerarhiji od akcije na razini Grupe artikala ili usluga. Dakle ako artikl ima akcijski popust od 15%, a na Grupu artikala u kojoj se isti nalazi je zadan akcijski popust od 30%, na računu kupca će biti iskazana cijena umanjena za 15%.

Rabati se također mogu definirati na razini proizvoda ili usluge te se tada referiraju na sve račune izdane Partnerima. Ono što je više zanimljivo je funkcionalnost po kojoj se Rabat može definirati za određenog Partnera na razini Grupe usluga/proizvoda. Rabat na razini artikla ili usluge je uvijek "jači" po hijerarhiji od rabata na razini Grupe artikala ili usluga. Dakle ako artikl ima rabatni popust od 20%, a na Grupu artikala u kojoj se isti nalazi je zadan rabatni popust od 25%, na računu kupca će biti iskazana cijena umanjena za 20%.

Rabati kao i Akcije se mogu definirati u fiksnom iznosu u kunama po jedinici mjere ili u obliku postotka po jedinici mjere.

*Preduvjet za korištenje Rabata po artiklu/usluzi ili po artiklu/usluzi na razini partnera je paket koji sadrži modul Partneri.