logo arges erp

Izuzev polja za upis vremena trajanja u danima o ponudama se nema što napisati osim da su prema novom Zakon-u o fiskalizaciji u prometu gotovinom svrstane u prateće (popratne) dokumente te se kao takve trebaju fiskalizirati ako je određen način plaćanja koji zahtjeva isto. 

Osim toga na njima je obavezna napomena OVO NIJE FISKALIZIRAN RAČUN kako bi isto bilo jasno kupcu. Ponude je potrebno fiskalizirati ako je postupak pružanja usluga ili prodaje započeo ili je izvjesno da će se dogoditi. Opet jedna zgodna funkcionalnost u Arges ERP-u: moguće je izrađivati račune iz ponuda jednim klikom, što osjetno skraćuje vrijeme izrade računa. Zanimljivost je da se Ponude ne storniraju i ne brišu iako i ne dođe do realizacije kupoprodaje ili pružanja usluge.