logo arges erp

Postavke zapravo i nisu modul blagajne, ali su jedna od esencijalnih funkcionalnosti. U postavkama je moguće podesiti Osobne postavke te Postavke tvrtke ili obrta ako ste u ulozi Administratora tvrtke ili obrta.

Osobne postavke odnosno takozvane Postavke računa su definirane kroz oznaku Operatera na računu, trenutno postavljeni i aktivni naplatni uređaj, ime, prezime i ostale osobne podatke kao što je lozinka za prijavu u sustav. 

U modulu Postavke tvrtke je moguće upravljati nazivom tvrtke ili obrta, dodati logo, OIB, adresu i ostalo, te unijeti datum ulaska u sustav PDV-a ako do njega dođe ili već jeste u sustavu PDV-a. Unos datuma ulaska u sustav PDV-a aktivira obračun računa odnosno stavki na računima s porezom na dodatnu vrijednost. Što se tiče famozne fiskalizacije – certifikat za fiskalizaciju dobiven os strane FINA-e se također unosi ovdje u .p12 formatu. Najbitnije za kraj: unutar Postavke modula je također moguće vidjeti trenutni status pretplate i paketa te dodavati nove, dodatne, Operatere.