logo arges erp

Izrada i izdavanje računa je vjerojatno i najbitniji modul svake aplikacije za fiskalne račune. Izrada računa treba biti što je moguće brža i jednostavnija.

Tako se stavke na račun dodaju iz Kataloga proizvoda i usluga jednim klikom. Ako u katalogu nemate navedenu uslugu ili proizvod direktno iz modula za izdavanje računa istu možete dodati u Katalog usluga i proizvoda. 

Putem modela za odabir kupca koji je po zadanoj vrijednosti fizička osoba također, s liste Partnera, možete odabrati konkretnog Partnera. Ako ga nema na popisu tj. nije unesen u sustav vrlo lako ga se unosi opet direktno iz modula Računi. Računi se mogu uređivati do „zaključavanja“ nakon čega se mogu samo stornirati. 

Storno računa automatski generira „presliku“ računa koji se stornira sa Stavkama računa u negativnom predznaku. Naznaka da je to storno računa se podrazumijeva, a originalni račun mijenja boju u crvenu na listi računa kako biste jednostavno identificirali stornirane račune na pregledu popisa. Ukoliko je stornirani račun bio fiskaliziran, storno tog računa se također fiskalizira. Zbroj računa i storno računa uvijek treba biti 0,00 kuna. Prilikom storniranja računa je potrebno kao napomenu upisati razlog storniranja računa. 

Taj upit i polje za unos će također sustav odraditi za vas. U svakom trenutku na ekranu vam se prikazuju još neki relevantni podaci tipa trenutni broj računa, poslovni prostor, naplatni uređaj, način plaćanja, koji se također odabire prema gotovim predlošcima. 

Kao načini plaćanja u sustavu su ponuđeni gotovina i kartice, jednokratno ili na rate, te paypal koji se automatski fiskaliziraju. Osim ovih načina plaćanja tu su još i plaćanje na transakcijski račun, kompenzacija, cesija ili asignacija koje se po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom ne fiskaliziraju. Također je moguće dodati dodatne načine plaćanja ako vaše poslovanje to zahtjeva. Računi koje zakonski nije potrebno fiskalizirati se također mogu fiskalizirati jednim klikom ako to situacija zbog nekih specifičnosti zahtjeva. Tu su naravno još i polja za dodatne unose tipa valute (dospijeća) plaćanja, unos datuma isporuke kao i polje za unos dodatne Napomene na račun. Za načine plaćanja koji zahtijevaju fiskalizaciju računa odmah kod izdavanja, računi se odmah i označavaju kao Plaćeni, no za ostale načine plaćanja korisnik po primitku uplate označava račun Plaćen-im. 

Zašto nam je ova funkcionalnost bitna? Prvo jer se označavanjem računa naplaćenim evidentira vrijeme naplate u svrhu obračuna zateznih kamata, a drugo jer kroz modul *Opomene" za nenaplaćene račune možete slati automatizirane opomene Partnerima putem e-maila te tako osjetno povećati naplativost svojih računa. Označavanjem računa naplaćenim opomene se automatski prestaju slati. U ovom sustavu je slijednost računa prema naplatnom uređaju pa shodno tome unutar sustava možete preuzeti Interni akt koji odgovara tome. 

*Modul Opomene nije dostupan u svim Paketima

IZDAVANJE RAČUNA INOZENIM KUPCIMA

Prije ili kasnije neki od poduzetnika ili obrtnika će se u poslovanju sresti s izazovom izdavanja računa Inozemnim Partnerima. Ovismo o tome da li ste u sustavu PDV-a ili ne te tome da li izdajete račune za robu ili usluge biti će potrebno na računima navesti napomenu ili izračunati PDV prema sljedećoj shemi;

Ako ste tvrtka ili obrt koji NIJE u sustavu PDV-a, a isporučujete USLUGE Partnerima koji su:

1. Partneri kupci unutar EU i unutar VIES baze (obveza provjere je na vama a definira se kod kreiranja Partnera) – na računu je potrebna napomena „Ne podliježe oporezivanju prema čl. 17. St. 1. Zakona o PDV-u. prijenos porezne obveze prema Zakonu o PDV-u čl. 17′ (Reverse charge Law on Vat Article 17).“ pa je PDV iznos 0,00.

2. Pravne osobe izvan EU (obveza provjere da li je osoba pravna je na vama, a definira se kod kreiranja Partnera) – „Ne podliježe oporezivanju prema čl. 17. St. 1. Zakona o PDV-u. prijenos porezne obveze prema Zakonu o PDV-u čl. 17′ (Reverse charge Law on Vat Article 17).“ pa je PDV iznos 0,00.

3. Za većinu ostalih slučajeva tu je napomena „Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u“, a isto obuhvaća Partnere fizičke osobe izvan EU i Partnere pravne osobe iz EU izvan VIES baze pa je PDV iznos 0,00.

Ako ste tvrtka ili obrt koji NIJE u sustavu PDV-a, a isporučujete ROBU Partnerima koji su:

1. Partneri kupci pravne ili fizičke osobe ili unutar ili izvan VIES baze ili unutar ili izvan EU napomena je ista kao i za ostale domaće maloprodajne ili veleprodajne kupce, a to je „Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2 Zakona o PDV-u“ pa je PDV iznos 0,00.


Ako ste tvrtka ili obrt koji JE u sustavu PDV-a, a isporučujete USLUGE Partnerima koji su:

1. Partneri kupci unutar EU i unutar VIES baze (obveza provjere je na vama a definira se kod kreiranja Partnera) – na računu je potrebna napomena „Ne podliježe oporezivanju prema čl. 17. St. 1. Zakona o PDV-u. prijenos porezne obveze prema Zakonu o PDV-u čl. 17′ (Reverse charge Law on Vat Article 17).“ pa je PDV iznos 0,00.

2. Partneri kupci unutar EU i izvan VIES baze (obveza provjere je na vama a definira se kod kreiranja Partnera) – na računu je potrebna napomena „Ne podliježe oporezivanju prema čl. 17. St. 2. Zakona o PDV-u. prijenos porezne obveze prema Zakonu o PDV-u čl. 17′ (Reverse charge Law on Vat Article 17).“ pa je PDV iznos 0,00.

3. Partneri fizičke osobe izvan EU ne zahtijevaju posebne napomene, a obračunava se hrvatski PDV.

4. Partneri pravne osobe izvan EU (obveza provjere je na vama a definira se kod kreiranja Partnera) – na računu je potrebna napomena „Ne podliježe oporezivanju prema čl. 17. St. 1. Zakona o PDV-u. prijenos porezne obveze prema Zakonu o PDV-u čl. 17′ (Reverse charge Law on Vat Article 17).“ pa je PDV iznos 0,00.

Ako ste tvrtka ili obrt koji JE u sustavu PDV-a, a isporučujete ROBU Partnerima koji su:

1. Partneri kupci unutar EU i unutar VIES baze (obveza provjere je na vama a definira se kod kreiranja Partnera) – na računu je potrebna napomena „Izvoz dobara u EU: – Isporuka je oslobođena PDV-a sukladno čl. 41. st. 1. t. a. Zakona o PDV-u.“ pa je PDV iznos 0,00.

2. Partneri kupci unutar EU i izvan VIES baze (obveza provjere je na vama a definira se kod kreiranja Partnera) – obračunava se hrvatski PDV, a posebna napomena nije potrebna.

3. Partneri pravne osobe izvan EU (obveza provjere je na vama a definira se kod kreiranja Partnera) – na računu je potrebna napomena „-Izvoz dobara u treće zemlje: Isporuka je oslobođena PDV-a sukladno čl. 45 st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 108 st. 1. Pravilnika o PDV-u.“ pa je PDV iznos 0,00.

No, nema brige; ArgesERP će to učiniti umjesto Vas prema tome da li ste u sustavu PDV-a ili niste, da li prodajete robu ili usluge te da li je vaš Partner unutar EU, unutar VIES baze ili izvan granica Europske unije automatski, a prema tipu partnera prilikom kreiranja istog.

VAŽNO: Postoje specifične usluge i roba koja nije obuhvaćena ovim popisom te preporučamo konzultacije s vašim knjigovođom prije izdavanja prvog računa!