logo arges erp

Modul Artikli je prvenstveno namijenjen unosu, uređivanju i pregledu liste artikala kao i samih artikala. Da bi artikl koristili kod izrade Primke/Kalkulacije ili ga isto tako koristili kao stavku na računu ili ponudi on treba postojati u sustavu. Kao što je već navedeno, izrada novih artikala se odvija kroz modul Artikli. Novi artikl je moguće kreirati prilikom izrade same Primke. Zapravo tako se i najčešće izrađuje.

Prilikom izrade novog Artikla biti će potrebno ispuniti neke podatke kao što su:

naziv, jedinica mjere, porezni razred, dopuštenje za negativna stanja, da li je pakiran u povratnu ambalažu, proizvođač, zemlja podrijetla, normativ ako se prodaje pod tom jediničnom oznakom, trajanje jamstva te još neki podaci tipa najmanje ili najveće preporučene količine na skladištu, interna šifra artikla, neto i bruto masa te kalo ako je artikl koji kalira.

Tu je naravno i EAN odnosno barkod.

Artikl naravno možete dodati i u Grupu artikala radi lakšeg praćenja.

Artikl koji vam više nije potreban možete deaktivirati i on se neće više pojavljivati na novim evidencijama, ali će ostati evidentiran na dokumentima na kojima je bio upotrebljavan. Jedan artikl može imati više EAN-ova odnosno barkodova jer nam se kroz vrijeme isto pokazalo praktično. Proizvođači znaju kroz proizvodnju mijenjati EAN oznake artikala.