logo arges erp

Modul nudi mogućnost kreiranja, uređivanja i deaktiviranja korisnika, djelatnika tvrtke ili obrta. Svaki korisnik može vidjeti svoje podatke i dokumente tipa „Dnevni prometi“, no sve korisnike pregledati može samo administrator tvrtke/obrta pa je shodno tome omogućeno i postavljanje svakog korisnika Administratorom tvrtke/obrta. Između ostalog bitniji podaci korisnika su poslovni prostor kojem pripada, oznaka na računu te još neki osobni podaci. 

Na modulu pregleda korisnika je moguće pregledati račune i ponude koje je isti izradio, primke (ako je materijalno poslovanje uključeno u paket), Partneri kojim je korisnik kontakt osoba odnosno Komercijalist te još pokoji parametar.